Potravinové intolerance

Potravinová intolerance je snížená nebo nulová schopnost utilizovat určitý druh potravy nebo její část a to buď pro neschopnost takovou potravu trávit (např. laktózová intolerance) nebo pro imunologickou intoleranci, jejímž příkladem jsou nesnášenlivosti založené na přítomnosti specifických protilátek (potravinové intolerance v užším slova smyslu) nebo autoimunitních celulárních systémů (celiakie). Její příznaky se mohou objevit až za několik dnů, či 2-3 týdnů. Postižené osoby mají ztíženou schopnost vést normální zdravý život. Typickými příznaky jsou bolesti hlavy až migréna, nadýmání, únava a kožní, či respirační potíže. Odhaduje se, že potravinovými intolerancemi trpí až 60% obyvatel.