Kvantitativní

MIC Test stripy úspěšného italského výrobce a široká nabídka MIC testovacích destiček použitelných
i pro manuální vyhodnocení.