Imunoblot

Diagnostické soupravy k detekci specifických protilátek proti rekombinantním antigenům (BLOT-LINE) či separovaným celobuněčným antigenům (BLOT) pro manuální i automatizované zpracování. Intenzitu jednotlivých linií je možné hodnotit vizuálně nebo pomocí sofistikovaného softwaru.