Hemokultivace a TBC

Automatický kultivační a detekční systém VersaTREK® s možností provádět 4 různé testy v rámci jednoho přístroje.